Seyahat Güvence Paketi

Seyahat Güvence Paketi Poliçesi, 1618 sayılı yasa gereğince 2007 yılı sonu itibariyle turizm şirketlerine getirilen yasal bir zorunluluk halini aldı. Tamamiyle tüketiciyi koruyan bir seyahat güvencesi olan bu paket mecburi ve ihtiyari olmak üzere 2’ye ayrılır.

Mecburi paket, turizm firmasının iflası ile satılan turların sözleşmede yer alan unsurları içerip içermemesine yöneliktir. Tur şirketi zorunlu olan bu paketi, sigorta şirketine yaptırmakla yükümlüdür. Yaptırılmaması halinde, faaliyetin durdurulmasına kadar cezai yaptırımı vardır. Müşteri bu paket için bir bedel ödemez.

İhtiyari paket ise müşteriyi kapsar. Tıbbi tedavi, tur iptali, bagaj kaybı ve benzeri hizmetlerle ilgili olarak firmalar, hizmeti satın alan misafirine, risklerini hatırlatarak ve yararlarını anlatarak sigortanın zorunlu kısmı dışında destek sağlayacak olan ihtiyari sigortayı isteyip istemediğini sorarlar. Müşteri isterse, az bir bedel karşılığında bu sigortayı yaptırır. Zorunlu değildir.