Yurt Dışı Paket Tur Sözleşmemiz – Tatil Home

Tatil Home ile tüketici arasında, ortaya çıkabilecek olumsuz durumlarda, her iki tarafın da yükümlülüklerini bildiren standart bir paket tur sözleşmesi imzalanır.

I- ÖDEMELER

Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35'i, bakiyesinin ise gezinin başlamasından en geç 21 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda gezi bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

II-  İPTAL –DEVİR- DEĞİŞİKLİKLER

1-Tüketicinin gezinin başlamasına 30 gün kalana kadar iptal/değişiklik talep etmesi durumunda ücretin tamamı iade edilir. Gezinin başlangıcından 30-21 gün önce iptal değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin %35 i, 21 günden az bir süre kala ise tamamını acentaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Seyahat Güvence Sigorta Poliçesi satın alan katılımcının seyahat acentasına bir ödeme yapmış olması kaydıyla gezi başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce , poliçede yazılı hallerde(ölüm, ciddi ve önemli kaza ve hastalık vb.) seyahatini iptal etmesi durumunda , ödediği bedel  poliçe kapsamındaki limitler çerçevesinde  ve poliçe şartlarına göre sigorta şirketi tarafından temin edilecektir. Seyahat acentasının katılımcıya karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır

2-Tüketici turu gezinin başlamasından 7 gün öncesine kadar tura katılma koşullarını taşıyan  istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

3-Charter uçuşlarda 21 gün ve daha sonraki iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu değildir.

4-Acenta, tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıç tarihinden 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5- Acenta,  gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 14 gün önce kısmen veya tamamen iptal edebilir.  Aynı süre içinde , tur kapsamındaki otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilen yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

III- GENEL HÜKÜMLER

1-Tura katılan tüketicinin;  Taşıyıcı hava yolları şirketinin belirlediği ölçü ve ağırlıkta bagaj götürme  ve getirme hakkı vardır. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.

2-Gezi süresince ulaşım araçlarında kaybolan valiz ve diğer eşyalardan acentamız sorumlu tutulamaz.  Bu durumda uluslararası kurallar geçerlidir.

3-Satın alınan hizmete VİZE İŞLEMLERİ ve hizmetleri dahil değildir. Acentamızdan vize işlemlerinin takip edilmesi istendiği takdirde, yolcunun gezi tarihinden itibaren 6 ay geçerli pasaportu olması ve gerekli evraklarla birlikte turun hareket tarihinden itibaren en az 21 gün önce acentamıza başvurması gerekmektedir. Acentamız vize işlemlerini servis ücreti karşılığında takip etmekte olup, konsolosluklar tarafından vize verilmemesi halinde sorumluluğu kabul etmez. Bu durumlarda ulaşım araçları ile konaklama tesislerine kayıt yaptıran yolcu için yapılması zorunlu ödemeler yolcudan tahsil edilir.

4-Tüketicinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

5-Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile, sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler) nin Acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve Acenta’nın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel yada tazminat ödemek zorunda kalması halinde, Acenta’nın sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir.

6- Uçak ücretlerinde ve vergilerde  oluşabilecek değişiklikler  ilan edilen gezi ücretlerine aynı oranda yansıtılır.

7-Acentamız, yolcularımızla taşıyıcı şirketler arasında mutavassıf sıfatı ile hizmet veren bir kuruluş olup, sonucu ne olursa olsun, uçağın geç kalkması, tarife değişikliği, iptal arıza, kaza ve yolcularımızın kişisel kusurlarından doğabilecek olaylardan sorumlu tutulamaz.

8-Tüketicinin şikayetci olduğu husuları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetci olduğu halde  hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetci olduğu hususular ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

9-Tur programı bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

10-Acentenin Sözleşmeye kısmen yada tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır

Kütahya Çizelgesi